Marsan Rev

Met prop - 110 x 141 cm - SOLD
Ki pou fer - 130 x 130 cm - SOLD
Sime sorti 01 - 70 x 85 cm - SOLD
Sime sorti 02 - 70 x 85 cm - SOLD
Secam - 250 x 120 cm - Rs 130,000
Ler dite - 135 x 141 cm - SOLD
Anbwate 02 - 60 x 80 cm - SOLD
Mirwar - 166 x 139 cm - SOLD
Mo pa tousel - 69 x 85 cm - SOLD
Foto finish 01 - 140 x 140 cm - SOLD
Kas palto 03 - 43 x 41 cm - Rs 23,000
Kas palto 01 - 43 x 41 cm - Rs 23,000
Kas palto 02 - 43 x 41 cm - SOLD
Anbwate 01 - 60 x 80 cm - SOLD
Mo tousel - 140 x 100 cm - Rs 60,000
Touni - 41 x 43 cm - Rs 23,000
Poul parti - 180 x 140 cm - SOLD
Foto finish 02 - 140 x 166 cm -
Rs 65,000
Bouze - 142 x 96 cm - Rs 60,000
Sonze 01 - 48 x 35 cm - SOLD
Sonze 02 - 48 x 35 cm - SOLD
Sculpture-1
Ki dir? - 75 cm - SOLD
Sculpture2
Soup net - 75 cm - SOLD
Sculpture3
Mo tann twa - 75 cm - SOLD
Sculpture4
Mwa ki mwa? - 75 cm - Rs 65,000
Sculpture5
Mari serye - 75 cm - SOLD
Sculpture6
Mwa sa - 75 cm - SOLD

Share this post